Jakým strategiím odevzdáváme svou sílu a vůli?

Jakým strategiím odevzdáváme svou sílu a vůli?

  • Strategie dravce – je ve všem nejlepší a díky pochvalám je ochotný překračovat své hranice. Pochvaly mu přináší spoustu vitální energie, kterou pak čerpá na další výkony. Později i na osobní sebedestruktivní následky. Tato strategie využívá spoustu osobní vůle a vychází z vnitřních strachů ze selhání. Tento stratég potřebuje mít situace pod kontrolou.

Jeho vnitřní nastavení se potřebuje nadřazovat. Lidi k němu často vzhlíží a netuší, že mohou v jeho přítomnosti přicházet o osobní sílu. Je přece jednodušší, když Vám tento silný stratég poradí, nebo za Vás něco udělá. Jenže tímto mechanismem mu odevzdáváte svou sílu, kterou jste měli čerpat na samotné řešení Vašeho života.

 

  • Strategie oběti – čerpá energii ze soucitu lidí. Nejčastěji svou pozornost směřuje do dramatických témat souvisejících s nemocemi, ubližováním, umíráním, problémy ve vztazích…Jeho mysl je převážně zaměřená na problémy, a díky nim nachází svou pozornost např. v podpůrných skupinách, v seberozvojových kurzech, v ezoterice, v pomáhajících profesích…

Tato strategie bývá i toxickou. Můžete se v přítomnosti těchto lidí „nakazit“ a naladit se na stejnou hru. Lítost a sebelítost v důsledku odčerpává energii a bere vůli k dalšímu osobnímu růstu. V přítomnosti stratéga dravce se tento člověk nebude cítit dobře, anebo naopak stává se na dravci závislý.

 

  • Negativní stratég – touží provokovat a vyvolávat problémy. Nabíjí se energií hněvu. Bude v opozici, aby získal negativní pozornost okolí. Manipuluje s okolím a nemá čisté úmysly.

V přítomnosti tohoto stratéga se můžete cítit velmi malí, a tak mu raději ustoupíte. Vnitřně ve Vás spouští hněv, který buď vyventilujete, nebo ho vnitřně spolknete a necháte hněv, aby Vám napadal vlastní tkáně.

 

  • Vždy pozitivní stratég – nikdy nemá problém, nechápe, proč Vy ano a vytváří kolem sebe iluzi dokonalosti. Nabíjí se chválou a může spouštět negativní emoce závisti. Chytí Vás do sítě porovnávání se s jeho iluzí dokonalosti.

 

  • Politický stratég – jeho strategie je na neprůhlednosti. Manipuluje se slabostí lidí a využívá je k vlastnímu pocitu nadřazenosti. Jeho vyjadřování není ucelené, nejde do hloubky, ale přesto umí vytvářet pocit důležitosti. V jeho přítomnosti máte pocit, že za Vás problémy vyřeší, ale jste pro něj jen zdrojem k získání moci.

 

  • Duchovní stratég – opírá se o duchovní témata a získává v nich pocit nadřazenosti. Potřebuje Vaši slabost, aby do ní pronikl svým duchovním vhledem, a dal Vám pocit, že jedině on Vám může pomoci. Závislostí na něm, mu odevzdáváte svou sílu a vůli, kterou potřebujete na svůj osobní růst.

 

  • Stratég s pumpičkou – uvnitř se tento stratég cítí být nepřijatý, méněcenný a tak si tento pocit „pumpuje“ skrze svou profesi nebo jiné činnosti. Čerpá sílu z obdivu okolí, které stále přesvědčuje, jak je dobrý. V jeho přítomnosti se většinou nedostanete ke slovu, protože potřebuje být Vámi obdivován. Svou pumpičku musí hustit stále do vyššího výkonu, který už nestíhá načerpat obdivem a je sám sebou čas od času donucen uchýlit se do strategie oběti.

 

  • Stratég se syndromem Matky Terezy. Tento stratég potřebuje oběť a nabíjí se pocitem, že Vám může pomoci. Odevzdáváte mu svou moc a sílu s důvěrou, že Vám problém pomůže vyřešit. Potřebuje znát všechny Vaše bolesti, pitvá Vaší roli oběti a vytváří iluzi velmi hodného člověka.

 

Určitě by se strategií našlo víc, ale těchto několik se mi za život podařilo odkrýt. Všichni jsme stratégové a umíme využívat i několik strategií najednou. Systém, ve kterém žijeme, je totiž o vzájemné výměně energií mezi sebou. Někomu dáváme energii a někdo nám ji odčerpává a my se učíme hledat rovnováhu.

V posledních 3 letech vnímám, že je kolem nás vytvářen stále větší tlak na změnu v myšlení a postojích. Nádherně nám tato témata odkrývá „vyzáření“ do vnějšího prostoru. Nejdříve jsme měli napadené lesy škůdcem a přišel virus a nyní se ve vnějším prostoru zvláštně manipuluje s energiemi, což nás může vést k otázkám o naší lidské energii.

Takže prohlídnutí témat těchto strategií nás může vést k osobní zodpovědnosti, jak se svou energií a energií lidí kolem nás zacházíme. Pokud Vás provokuje slovo energie, je to právě to, čím se máte nejvíce zabývat. A pokud ho chcete nahradit, stačí dosadit výraz vitalita.