Život je o rovnováze

Jsme součástí přírody a vesmíru. Toto tvrzení nelze vyvrátit ani západním myšlením světa.

Příroda nám poskytuje vodu, vzduch, potraviny a další potřebné látky nezbytné k životu.

Je nás již na celém světě 7miliard a náš počet se neustále rychlým tempem zvyšuje a stejně tak se zrychluje i náš čas. Trávíme hodně času v práci, u počítače a unavení večer usedáme k televizi, nemáme často čas ani na své blízké a přátele.

Nevzdalujeme se tímto přírodě?

20.století zaznamenalo největší vzrůst objevů, rozvinul se chemický průmysl, lidské síly nahrazují stroje… Numerologie toto vysvětluje číslem 9. Lidé narození v rocích 1900 a dále mají větší analytické schopnosti.

Nenarušuje již příliš vědy rovnováhu přírody? Např. příliš chemicky upravené potraviny škodí zdraví, bez elektřiny a počítačů už bychom nebyli schopní fungovat.

A co mezilidské vztahy? Znáte dobře všechny své sousedy v paneláku? Kolikrát jste v poslední době někomu naslouchali a bez odměny pomohli?

Příroda si umí rovnováhu vytvořit. Stále časté přírodní katastrofy nutí lidi semknout se a vzájemně si pomáhat. Neznamená to, že čím se budeme více odcizovat, budou přicházet nepříjemné zvraty v přírodě?

Nastává 21.století a rodí se děti s číslem 2 na začátku. Číslo 2 je číslem empatie, intuice a pro tyto lidi budou důležité přátelské vztahy. Stále více narozených dětí bývá hyperaktivních, nepřizpůsobivých, v noci plačtivých…bývají často odrazem vztahů mezi námi. Nedokážou si se svým empatickým vnímáním poradit.

Jak z toho všeho ven? Nevím. Jsem součástí tohoto kolotoče a stále více si uvědomuji, že je potřeba ho zpomalit a uvědomit si kvalitu života.

Jsme v době vlády peněz. Nezbývá než začít u našich dětí a vytvářet jim správné vzory chování. Začněme všichni u sebe a nechtějme být jako ti co se stále někam bez ohledu na ostatní ženou. Věřte, že i ti co vlastní tučná konta nejsou šťastní. Nezajistí jim tu pravou potřebu Lásky.

Romana Hánělová