Individuální plán

Po důkladné analýze Vašeho těla a cíleného dotazníku připravuji individuální plány sestavené na 3 základech zdravého životního stylu.

  1. Výživa
  2. Pohyb
  3. Duševní pohoda

Základní program:

  • Důkladná analýza na InBody
  • Vyplněný dotazník
  • Doporučuji i zhotovení biochemických testů – lze získat podrobnější a ucelenou analýzu
  • Vyhodnocení zdravotního stavu, stravovacích návyků
  • Stanovení výživových doporučení, vhodné a nevhodné potraviny, rámcový jídeníček, příklady jídelníčků ,případně doporučení výživových doplňků dle zdravotního stavu – detoxikace, podpora hubnutí…
  • Doporučení vhodné pohybové aktivity
  • Doporučení spojená s duševní pohodou

Doplňkový program:

Pravidelné kontroly s možností analýzy na InBody, kde lze zjistit skutečný stav změny hmotnosti – tuk, svaly, voda..

Komplexní program

Péče zahrnující základní a doplňkový program. Délka programu dle stanoveného cíle.

Význam komplexního programu:

Po předání stravovacího plánu docházíte na kontroly dle dohody. Cílem těchto kontrol je postupné zjišťování metabolické funkce Vašeho těla. Každý totiž máme svou „chemickou továrnu“ jinak nastavenou. Kontroly na InBody odhalí pohyb tukové nebo svalové tkáně a dle toho lze usuzovat o správnosti postupu.

Tyto kontroly jsou důležité i z hlediska psychické podpory a motivace.

 Lze zajistit i biochemické vyšetření krve pro kontrolu zdravotního stavu
v havlíčkobrodské nemocnici